Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Bibliotheek

De collectie
Sinds de oprichting van het KNMI in 1854 wordt in de bibliotheek literatuur verzameld op het gebied van: meteorologie, klimatologie, (fysische) oceanografie en geofysica -met name seismologie. De omvang van deze verzameling bedraagt zo’n 180.000 banden en de inhoud hiervan is divers. Van theoretische naslagwerken tot publicaties met waarnemingen.

Geïnteresseerden in deze collectie kunnen per e-mail contact opnemen. Voorlichtingsmateriaal voor scholieren is in digitale vorm beschikbaar via het menu: Scholiereninformatie.

augustus 2016