Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Bibliotheek

De collectie
Sinds de oprichting van het KNMI in 1854 wordt in de bibliotheek literatuur verzameld op het gebied van: meteorologie, klimatologie, (fysische) oceanografie en geofysica -met name seismologie. De omvang van deze verzameling bedraagt zo’n 180.000 boeken en de inhoud hiervan is divers; van theoretische naslagwerken tot publicaties met data.

Geïnteresseerden in deze collectie kunnen per e-mail contact opnemen. Voorlichtingsmateriaal voor scholieren is uitsluitend in digitale vorm beschikbaar via het menu: Scholiereninformatie.

juli 2018